چشمه های آبگرم معدنی

در فاصله 5 كيلومتري شهرستان دهلران چشمه هاي آب گرم با خواص گوگردي جهت رفع امراض پوستي و دردهاي مفاصل و عضلات با داشتن تاسيساتي جهت استفاده برادران و خواهران وجود دارد .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید