پل کر و دت(پسر و دختر)

این پل تاریخی که قدمت آن به دوره ی ساسانی می رسد . در روستای چم بور از توابع چرداول واقع شده است . از این پل تنها دو طاق باقی مانده است و به نظر می رسد در گذشته لرستان را به کرمانشاه  وصل می کرده است .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید