اطلاعات تماس و موقعیت اداره کل

 

 

ساختمان مرکزی: ایلام – خیابان پاسداران – جنب موزه مردم شناسی و قلعه تاریخی والی – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام

 

تلفن ۳۳۳۳۳۴۹۰ ، ۳۳۳۴۱۸۴۰ (۰۸۴)
فکس ۳۳۳۳۱۵۷۸-۳۳۳۳۰۱۸۸ (۰۸۴)

 

آقای

شنبه زاده

مدیر کل

تلفن مســـتقیم

۳۳۳۴۱۳۱۰

شماره هـــــمراه

۹۱۸۳۴۲۵۴۷۲

نمـــابر

۳۳۳۳۱۵۷۸

آدرس:

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

 

خانم

کرمی

معاون گردشگری

تلفن مســـتقیم

۳۳۳۴۱۸۴۰

شماره هـــــمراه

نمـــابر

۳۳۳۴۱۸۴۰

 :آدرس

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

 

روابط عمومی:

 

تلفن ۳۳۳۸۰۰۱۵ ، ۳۳۳۴۱۸۴۰ (۰۸۴)
فکس ۳۳۳۳۱۵۷۸ (۰۸۴)