كوه قلاقيران

در 5 كيلومتري غرب شهر ايلام قرار گرفته و مناظر آن داراي زيبايي هاي كم نظير از جمله تفرج گاههاي جنگلي ششدار و منجل كه اطراف كوه را احاطه كرده منظره زيبايي به وجود آورده است . اين كوه به عنوان نماد شهر ايلام معروف و داراي ارتفاع زيادي است .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید