قلعه سام

قلعه سام در روستای چم بور از توابع بخش مرکزی شهرستان چرداول قرار دارد . قدمت این قلعه به عهد ساسانیان می رسد که بر فراز یکی از کوههای پیرامون روستای چم بور بنا شده و کوه مزبور نیز به نام سام معروف شده است . ئر قسمت جنوب غربی قلعه ، آثار چهارطاقی با آنشکده ای دیده می شود که گویا در زمان تسلط عرب ها به صورت مسجد درآمده است . در کنار قلعه درخت های چنار کهنسال با قدمتی حدود 500 سال وجود دارند . علاوه بر آنها چشمه های آب گوارا و همچنین ریشه درختی به نام عود یا هومه که از آن در اعتیار و جشن ها استفاده می شده یافت شده است .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید