قبرستان آهنگران

در فاصله 300 متری روستای سراب کارزان گورستانی با چیدمان زیبایی از سنگ های نسبتا بزرگی وجود دارد که بدون ملاط بر روی هم قرار گرفته اند .به گفته باستان شناسان قدمت آنها بیشتر از 5000 سال می باشد

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید