غار چهل ستون

در فاصله 2 کیلومتری شهرک شباب و در شرق پارک جنگلی خرم بر بلندای کوه خرم غاری بسیار زیبایی که دارای ورودی غار کوچک بوده که بعد از ورود به داخل آن دهلیزی بسیار بزرگ قرار دارد که نظر هر تازه واردی را به خود جلب می نماید که به گفته بسیاری از اهالی منطقه طول غار بیشتر از 500 متر می باشد .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید