غار تایه گه

اين غار در 2 كيلومتري جنوب غربي روستاي وري در ميان دره اي كه به رودخانه جنوب روستا منتهي مي شود . قرار گرفته و تا مركز بخش ملكشاهي 15 كيلومتر فاصله دارد .

طول دهانه غار 25 متر و عرض ( تالار ) آن 120 متر و بلندي سقف آن تا كف غار 33 متر است .

كف غار از شن و سنگ پوشيده است . استالاکتیت  که از رخسارهای برجسته غارهای آهکی اند در کف و سقف آن مشاهده می شود .در فاصله ده متری ورودی غار استخر آبی قرار دارد که محل جمع شدن سیلاب های زمستانی است که معمولاً به داخل غار سرازیر می شود . خفاش های زیادی در این غار زندگی می کنند . این غار به دوران دوم زمین شناسی مربوط است . ورودی این غار از تالاری بزرگ شروع می شود و با پیشروی به جلو باریکتر می شود .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید