طاق شیرین و فرهاد

طاق سنگی شیرین و فرهاد در تنگه زیبا و طبیعی کوشک در بخش غربی سرچشمه رودخانه دایمی کوشک قرار گرفته است. بنای شیرین و فرهاد بنایی است که در ساخت آن از سنگهای حجیم و بزرگ حجاری شده استفاده گردیده که به صورت خشکه چین به کار رفته است. ورودی بنا در سمت شرق بنا و رو به رودخانه واقع شده است.پشت بام پلکانی و سبک معماری منحصر بفرد بنا و جاذبه های طبیعی تنگه از ویژگیهای آن محسوب می شود. بنای مذکور در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید