سد سیمره

در پشت روستای ورگچ در هفت کیلومتری شهر لومار واقع شده و دارای چشم انداز بسیار زیبا است . این بخش از دریاچه سد دارای امکاناتی چون قایق نیز می باشد و گردشگران می توان از طبیعت بکر رودخانه و کوهها به نحو مقتضی استفاده کنند .

 

افکار خود را به اشتراک گذارید