روستای سنگ سفید

روستای سنگ سفید در بخش مرکزی شهرستان چرداول واقع شده است و آب و هوای دره ای و معتدل دارد . رودخانه چناره از وسط آن می گذرد . خرم کوه در جنوب غربی و کوه بان هزار در شمال شرقی آن منطقه واقع شده است . همچنین تنگ منصوری در شمال شرقی آن قرار دارد . وجود کوه ها ، رودخانه ها ، تنگ منصوری ، پوشش گیاهی مناسب و وجود گیاهان داروئی و حیات وحش قلعه های باستانی و شهر تاریخی تنگ قیر و ده ها اثر تاریخی دیگر از جاذبه ها آن می باشند که نظر بازدید کنندگان را به سوی خود جلب می نمایند .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید