روستای هدف گردشگری کلم

روستای بسیار زیبای هدف گردشگری کلم شهرستان بدره واقع در استان ایلام