روستای هدف گردشگری پشت قلعه آبدانان

روستای زیبای هدف گردشگری پشت قلعه شهرستان آبدانان در استان ایلام