تنگه رازیانه

تنگه زیبای رازیانه در دامنه کبیرکوه در جاده ایلام –بدره واقع شده است .در درون تنگه رودی فصلی جریان دارد که در زیباترین بخش از مسیر عبور خود ، دره ای پر پیچ و خم و نسبتاً عمیق و آبکند در دل سنگ های رسوبی ایجاد کرده است .جلوتر از دره گداری وجود دارد که با گذشتن از آن به جنگل های بلوط و سایه سار صخره ها می توان راه یافت . تنگه رازیانه در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است .

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید