شماره تلفن های ضروری

 

رئیس حراست

تلفن مســـتقیم

۳۳۳۳۱۵۲۶

شماره هـــــمراه

۹۱۸۸۴۲۴۹۴۴

نمـــابر

۳۳۳۳۱۵۲۶

آدرس

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

 

فرمانده یگان حفاظت

۳۳۳۸۱۰۰۰

۹۱۸۳۴۱۴۰۸۷

۳۳۳۸۱۰۰۰

آدرس

ایلام –خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

تلفن رسیدگی به شکایات : 08433340685

 

روابط عمومی:

 

تلفن ۳۳۳۸۰۰۱۵ ، ۳۳۳۴۱۸۴۰ (۰۸۴)
فکس ۳۳۳۳۱۵۷۸ (۰۸۴)

 

پلیس
110
آتش نشانی
125
اورژانس
115
پیش بینی آب و هوا
134
تقویم و اوقات شرعی
192
سامانه ملی سفر
09629
وزارت امور خارجه
61151 (21) 98+
فرودگاه امام خمینی
51001 (21) 98+
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
55121 (21) 98+
مرکز مدیریت راه های کشور
141 (21) 98+
گمرک جمهوری اسلامی ایران
82991 (21) 98+
دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری
66582014 (21) 98+