اقامتگاه های بومگردی

بوم گردی

لیست اقامتگاه های فعال استان ایلام

نام اقامتگاه بهره بردار شهرستان روستا تعداد اتاق ظرفیت پذیرش شماره تماس
چارطاقی احمد ونداد دره شهر جهانگیرآباد 2 20 09187467432
نخجیر سجاد عزیزپور مهران ماربره 2 20 09188424024
زینل اقدس قنبرعلیوند دره شهر الیاس آباد 2 20 09183440617
تویار آرمین بساطی دره شهر عباس آباد 2 20 09183449217
خرمه محمد موسی بیگی چرداول زنجیره علیا 2 20 09185134386
ئاسو حامد وحدتی سیروان قنات آباد 2 20 09128882590
مانشت طالب مرشدی سیروان سراب کارزان 2 20 09183404568
سیوان علی جعفرنژادی ایلام طولاب 2 20 09183414846
بهار فوزیه جودکی دره شهر اسلام آباد 2 20 09184215509
ماداکتو مهری بیاتی دره شهر جهادآباد 2 20 09189458909
میرکان محمد قدمی ایلام شهرک قدس 2 20 09378658797
کرد لیلی طاهرپور ایلام چشمه بید 2 20 09188414965
کاسه ماس فاطمه نصرالهی آبدانان مورموری 2 20 09182599887
کبیرکوه مژگان مقصودی دره شهر گاومیشان 2 20 09182419408
یاسین مسلم نصرالهی آبدانان ژیور 2 20 09189436286
گلاره خلیل مظلومی سیروان چشمه پهن 2 20 09106501550
میرنوروز معصومه محمودی دره شهر گرزلنگر 2 20 09908079361
الیمایس حجت اله صفربیگی ایلام چالسرا 2 20 09183419822
اشتره رودابه شهبازی بدره دولگلاب 2 20
زید فتاح فتاحی بدره زید 2 20 09189404998
زرین دشت سروربانو اصل مرز دره شهر زرین دشت 2 20 09189440511
ماداکتو مهدی نظری نژاد دره شهر دشت آباد 2 20