آتشکده سیاهگل

آتشکده سیاهگل یا سه پا تنها آتشکده تقریبا سالم استان ایلام می باشد. این اثر تاریخی در روستای سیاهگل از توابع شهرستان ایوان و در حاشیه رودخانه کنگیر ساخته شده است.بنای آتشکده در مسیر راه باستانی قرار گرفته که آثار ساخت و سازهایی چون قلعه,محوطه و بنا در فواصل دور و نزدیک آن موجود می باشد.مصالح ساخت بنا قلوه سنگ و گچ نیم کوب بوده که چند فصل کار مرمتی و حفاظتی بر روی آن صورت گرفته است.

 

 

افکار خود را به اشتراک گذارید